Hallitus, vuosikello

ORGANISAATIO

Hallitus

Seuran toimintaa ja taloutta johtaa kevätkokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut 6-8 jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain, aluksi arvan sittemmin vuoron mukaan. Seurassa on lisäksi osa-aikainen palkattu seurasihteeri.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan, tapahtumavastaavan, aikuisten liikunnan vastaavan, koulutusvastaavan, ohjaajavastaavat eri ikäisten lasten ryhmille sekä väline- ja vajavastaavan. Lisäksi hallituksen jäsenet muodostavat tarpeen tulleen erilaisia työryhmiä: näytös, Stara ym.

Hallitus kokoontuu 10-12 kertaa vuodessa ja hallituksen suunnittelupäivä pidetään vuoden alussa.

Seuran vuosi kello ja hallituksen jäsenten toimenkuvat ohjaavat toimintaa.

Hallituksen sääntöjen määräminä tehtävinä ovat:

 • kutsua koolle, valmistella ja panna seuran kokousten päätökset täytäntöön
 • edustaa seuraa
 • johtaa ja kehittää seuran toimintaa
 • vastata seuran omaisuudesta ja taloudesta
 • hyväksyä ja erottaa jäsenet ja pitää jäsenluetteloa
 • nimetä tarvittaessa seuran jaostot, valiokunnat ja työryhmät
 • tehdä seuran toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
 • tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
 • hankkia ja kouluttaa ohjaajia, valmentajia ja muita seuratoimijoita
 • hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 • päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 • laatia toiminnasta vuosittain vuositilastot ja lähettää ne liittoon liiton sääntöjen mukaisesti
 • valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt
 • päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esitykset muista kunnia ja ansiomerkeistä

      sekä suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat määräaikaiset toimenpiteet

 

Seurasihteeri

Seurassa toimii palkattu osa-aikainen seurasihteeri, jonka tehtäviin kuuluu seuran käytännöntoiminnoista huolehtiminen. Toimenkuvaan kuuluvat mm. asiakaspalvelu, jäsenrekisterin ylläpito, tiedotus, palkanmaksu, kotisivujen ja Facebookin ylläpito, markkinointi, laskutus, yhteydenpito ohjaajiin ja hallituksen muut määräämät tehtävät.

 

Vuosikello                

- Hallituksen kokous kuun ensimmäinen keskiviikko (ei heinäkuussa)             
 

tammikuu

- kevätkausi alkaa
- kauden aloitusviikko
- Suomen Voimisteluliiton jäsenluettelon palauttaminen 31.1
- Voimisteluliiton voimisteluviikot, aikuisten jumpat ilmaiseksi (ei vesitreeni eikä chiball)

- ”Tervetuloa Nuvoliin” tilaisuus uusille ohjaajille

 

helmikuu

- avustuksien suunnittelu (seuratuki ym.)
- hallituksen suunnittelupäivä
- toimintasuunnitelman teko
- talousarvion teko
- kevätnäytöksen suunnittelu
- kutsu jäsenille kevätkokoukseen

- hiihtoloman jälkeen loppukauden jumpat -50% kausimaksusta

- Eslun jäsenmaksu

- ansiomerkkien tilaaminen

- syksyn ryhmien suunnittelu, ohjaajien jatkamisen kyselyt

 

maaliskuu

- kevätkokous+järjestäytymiskokous
- Eslun kevätkokous
- Voimisteluliiton kevätkokous
- avustuksien hakeminen, kunnan hakemuksen palautus maaliskuun loppuun  mennessä.

- Voimistelusäätiön hakemuksen palauttaminen
- salivuorovaraukset syksylle
- hallituksen kevätretken suunnittelu
- kesä/puistojumppien suunnittelu/päättäminen

 

huhtikuu

- kevätkausi päättyy

- kevätnäytös
- ilmoitus mahdollisista kesä/puistojumpista

- Jäsenilta aikuisille

 

toukokuu

- kevätretki/ohjaajien ilta
- päätös Rajamäki-päiviin osallistumisesta

 

kesäkuu

 - kesäleirit

- inventaario (kirjat, levyt, välineet ja soittimet) + vajan siivous
- hankinnat
- syksyn ryhmien vahvistaminen, ryhmien luominen, ilmoittautumispäivän  päättäminen
- kunnan avustus
- tilikausi päättyy 30.6

 

heinäkuu

- loma

 

elokuu

 - ”Tervetuloa Nuvoliin” tilaisuus uusille ohjaajille

- ohjaajien kausisuunnitelman teko ja kotisivuille laitto
- syyskausi alkaa
- ilmoittautuminen
- Voimisteluliiton voimisteluviikot, ilmainen kokeilukerta aikuisten jumpissa (ei chiball ja vesitreenit)
- ohjaajien ja hallitus yhteinen tapaaminen

 

syyskuu

- syyskokouksen valmistelu, toimintakertomuksen laatiminen, tilinpäätöksen läpikäyminen
- kutsu jäsenille syyskokoukseen
- Voimisteluliiton jäsenmaksun maksaminen 30.9 mennessä
- maksujen tarkistukset

- pikkujoulun suunnittelu

- joulutapahtuman suunnittelu

 

lokakuu

- loppukauden jumpat puoleen hintaan syysloman jälkeen, mainos: kotisivut, Facebook, jäsenet
- syyskokous

- Suomen Naisten liikuntakasvatussäätiön apurahan haku 30.11 mennessä
- seuratuen haku 18.12 mennessä

 

marraskuu

- kevätkauden ilmoittautumisen valmistelu
- Voimisteluliiton syyskokous
- Eslun syyskoukous

 

joulukuu

- syyskausi päättyy
- kevätkauden ilmoittautuminen vapaille paikoille