Ohjaajat, koulutuspolku

KOULUTUSSUUNNITELMA

Nuvolin koulutuspolku:

  • Tervetuloa ohjaajaksi Nuvoliin koulutus (3h) tai perehdytys kansio.

Lasten, nuorten ja lajien ohjaajat:

Perheliikunta

Voimisteluohjaaja Startti (8h)

         Perheliikunnan perusteet koulutus (8h)

         Voimistelukoulu (16h)

         Liikuntaleikkikoulutus (16h)

Monipuolista harjoittelua

Vapaavalinnaiset lastenliikunnan koulutukset

Temppujumppa /  Satuvoimistelu

Voimisteluohjaaja Startti (8h)

       Liikuntaleikkikoulutus (16h) tai

       Voimistelukoulu (16h)

Monipuolista harjoittelua (8h)

Vapaavalintainen lastenliikunnan koulutus

Telinevoimistelu

Voimisteluohjaaja Startti (8h)

       Voimistelukoulu (16h)

       Monipuolista harjoittelua (8h)

Telinevoimistelun lajitaito

                      Freegym ohjaajakoulutus

                      Fyysinen valmennuksen koulutus

Freegym

Voimisteluohjaajan Startti (8h)

        Voimistelukoulu (16h) tai

        Eslun VOK lastenliikunnankoulutus (16h)

Freegym koulutus

Monipuolinen harjoittelu

                                            Fyysisenvalmennuksen peruskoulutus                 

Joukkuevoimistelu                                                                                                  

Voimisteluohjaajan Startti (8h)

                      Voimistelukoulu (16h)

                      Voimistelun lajitaidon peruskoulutus

                                            Fyysisenvalmennuksen peruskoulutus

                                            Monipuolinen harjoittelu

                                                                 Koreografian perusteet

                                                                 Vapaavalintaiset perus- tai täydennyskoulutukset

                                                                

Tanssillinen Voimistelu (TanVo)

Voimisteluohjaajan Startti (8h)

                      Voimistelukoulu (16h)

                        Tanssillisen voimistelun lajitaito

                                              Koreografian perusteet

                                              Vapaavalintaiset perus- ja täydennyskoulutukset

 

 

Aikuisten ohjaajat:

Ryhmäliikunnan peruskoulutus (24h) tai

Liikuttajakoulutus (50h)

                      I-TASO Ryhmäliikunnan jatkokoulutus

                                             II-TASO ryhmäliikunnan syventävä koulutus

                 

Nuvolin Koulutus-suunnitelma:

Jokaisella ryhmällä tulee olla koulutettu vastuuohjaaja, joka hallitsee ryhmäliikunnan perusteet.

  • Voimisteluohjaajan startti ja Voimistelukoulu
  • Liikuntaleikkikoulutus
  • VOK Lastenliikunnan koulutus
  • Aikuisten ryhmäliikunnanperusteet

Nuvoli kouluttaa seuran uudet ohjaajat syksyllä - Tervetuloa ohjaajaksi Nuvoliin -koulutuksella lisäksi käytössä on perehdytyskansio.

Seura tukee ohjaajan oppimista koko I-tason ajan. Kaikki uudet ohjaajat keräävät suorituksia sähköiseen I-tason oppimispassiin. Ohjaajapassi sisältää erilaisia ohjaajana kehittymiseen liittyviä tehtäviä. mm. muiden ohjaajien tuntien seuraamista, oman vastuun kasvamista ohjaajana, oman kehittymisen arviointia ja keskustelua keskeisten seuratoimijoiden kanssa.

Voimisteluliiton I-taso taso todistus edellyttää, että ohjaaja on suorittanut Voimisteluohjaajan startin, voimistelukoulun ja lisäksi 40h koulutusta, täytetyn oppimispassin sekä yhden vuoden ohjaajakokemus.

Ohjaajille järjestetään tarvittaessa EA -koulutusta.

Seura tukee ensisijaisesti ohjaajien peruskoulutusta. Uusien ohjaajien koulutukseen varataan koulutusrahaa budjetissa. Uuden ohjaajan kouluttaminen maksaa seuralle 220-250e.

Seuran kustantamalla koulutuksella ollut ohjaaja sitoutuu ohjaamaan seurassa seuraavan toimintavuoden.

Seurassa pitkään ohjanneet ohjaajat voivat hakea vapaa valinnaisille koulutuksille saadakseen uusia ideoita ohjaus tunneille. Ohjaajien kouluttamisella taataan ohjaus tuntien laadukkuus.

Ohjaajien koulutushakemukset käsitellään hallituksen kokouksissa tapauskohtaisesti, kuitenkin maksimissaan yksi koulutus/toimintavuosi.

Seurajohtajakoulutukset: Käytetään Voimisteluliiton ja ESLU:n koulutuksia seuran yhdistystoiminnan tietojen päivitykseen.