Seuran toimintalinja

VOIMISTELIJAN POLKU

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEURATOIMINTALINJA

 

Historia

Rajamäen Naisvoimistelijat perustettiin vuonna 1950. Toiminta alkoi siis Rajamäeltä ja laajeni sitten Nurmijärvelle. Vähitellen mukaan tulivat jumpat myös Klaukkalassa ja jumppaa alettiin vetämään myös miehille. Jumpparyhmien levittäytyminen useampaan taajamaan sekä miesten mukaan tuleminen aiheutti keskustelua seuran nimestä. Nimenvaihdos ”Nurmijärven Voimistelu ja Liikunnaksi”  tuli ajankohtaiseksi vuonna 1998.

 

Nykypäivä

Nurmijärven Voimistelu ja Liikunta NuVoLi ry  on kansalais- ja vapaaehtoistyön perusteintoimiva liikuntaseura Nurmijärvellä. Seura toimii yhteistyössä Suomen Voimisteluliiton, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ESLUn, Suomen Olympiakomitean  sekä Nurmijärven kunnan liikuntapalveluiden kanssa.

NuVoLi toimii koko kunnan alueella. Seura kehittää toimintaansa yleishyödyllisten periaatteiden mukaan sekä kentältä tulevien toiveiden ja tarpeiden mukaan ohjaajaresurssit huomioiden.

NuVoLi järjestää toimintaa, jossa koko perhe pääsee yhdessä liikkumaan. NuVoLi toimii kuntalaisten terveyden, hyvinvoinnin ja liikkumisen ilon tukemiseksi. NuVoLi luo mahdollisuuksia vauvasta vaariin hankkia liikkumisen avulla osaamisen tunnetta, ilon tunnetta sekä yhdessä olemisen ja tekemisen tunnetta. Näin NuVoLi on suoraan vaikuttamassa kuntalaisten liikuntataitojen kehittymiseen ja sitä kautta elinikäisten liikuntatottumusten syntymiseen.

NuVoLi on keskisuuri liikuntaseura. Seurassa on jäseniä n. 500. NuVoLi kuuluu Suomen Voimisteluliittoon sekä ESLUun (Etelä Suomen Liikunta ja Urheilu). Seuran jumpparyhmiä on Rajamäellä, Nurmijärvellä, Klaukkalassa ja Uotilassa. Seurassamme järjestetään lasten liikuntaryhmiä (lapsia on mukana tällä hetkellä n.350), perheliikuntaryhmiä sekä aikuisten liikuntaa (kuntoa & kehonhuoltoa, Chiball, ja vesitreenit). Ohjaajia on 25 ja lisäksi useita varaohjaajia. 

Seura kehittää toimintaansa selkeän 5-vuotissuunnitelman ja harrastajapolun pohjalta palvelemaan tasapuolisesti kaikkia.

 

Seuramme:

Visio

Pienestä isoksi voimistelijaksi laadukkaassa voimisteluseurassa.

Missio

Perinteikkäästi ajan hermolla voimistelijanpolkua seuraten.

Slogan

HYVÄSSÄ SEURASSA ON ILO LIIKKUA!

 

Arvot

                   * liikunnan eettiset periaatteet

                   * jäsenlähtöisyys

                   * luotettavuus

                          - koulutetut ohjaajat

                          - laadukkaat ja turvalliset liikuntatunnit

                   * tasa-arvoisuus

                           - osallistujien tasa-arvoinen kohtelu

                          - liikuntaryhmiä kaiken ikäisille

 

ORGANISAATIO

Hallitus

Seuran toimintaa ja taloutta johtaa kevätkokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut 6-8 jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain, aluksi arvan sittemmin vuoron mukaan. Seurassa on lisäksi osa-aikainen palkattu seurasihteeri.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan, tapahtumavastaavan, aikuisten liikunnan vastaavan, koulutusvastaavan, ohjaajavastaavat eri ikäisten lasten ryhmille sekä väline- ja vajavastaavan. Lisäksi hallituksen jäsenet muodostavat tarpeen tulleen erilaisia työryhmiä: näytös, Stara ym.

Hallitus kokoontuu 10-12 kertaa vuodessa ja hallituksen suunnittelupäivä pidetään vuoden alussa.

Seuran vuosi kello ja hallituksen jäsenten toimenkuvat ohjaavat toimintaa.

Hallituksen sääntöjen määräminä tehtävinä ovat:

 • kutsua koolle, valmistella ja panna seuran kokousten päätökset täytäntöön
 • edustaa seuraa
 • johtaa ja kehittää seuran toimintaa
 • vastata seuran omaisuudesta ja taloudesta
 • hyväksyä ja erottaa jäsenet ja pitää jäsenluetteloa
 • nimetä tarvittaessa seuran jaostot, valiokunnat ja työryhmät
 • tehdä seuran toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
 • tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
 • hankkia ja kouluttaa ohjaajia, valmentajia ja muita seuratoimijoita
 • hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 • päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 • laatia toiminnasta vuosittain vuositilastot ja lähettää ne liittoon liiton sääntöjen mukaisesti
 • valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt
 • päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esitykset muista kunnia ja ansiomerkeistä

      sekä suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat määräaikaiset toimenpiteet

 

Seurasihteeri

Seurassa toimii palkattu osa-aikainen seurasihteeri, jonka tehtäviin kuuluu seuran käytännöntoiminnoista huolehtiminen. Toimenkuvaan kuuluvat mm. asiakaspalvelu, jäsenrekisterin ylläpito, tiedotus, palkanmaksu, kotisivujen ja Facebookin ylläpito, markkinointi, laskutus, yhteydenpito ohjaajiin ja hallituksen muut määräämät tehtävät.

 

Vuosikello                

- Hallituksen kokous kuun ensimmäinen torstai (ei heinäkuussa)             
 

tammikuu

- kevätkausi alkaa
- kauden aloitusviikko
- Suomen Voimisteluliiton jäsenluettelon palauttaminen 31.1
- Voimisteluliiton voimisteluviikot, aikuisten jumpat ilmaiseksi (ei vesitreeni eikä chiball)

- ”Tervetuloa Nuvoliin” tilaisuus uusille ohjaajille

 

helmikuu

 - avustuksien suunnittelu (seuratuki ym.)
- hallituksen  suunnittelupäivä
- toimintasuunnitelman teko
- talousarvion teko
- kevätnäytöksen suunnittelu
- kutsu jäsenille kevätkokoukseen

- hiihtoloman jälkeen loppukauden jumpat -50% kausimaksusta

- Eslun jäsenmaksu

- ansiomerkkien tilaaminen

- syksyn ryhmien suunnittelu, ohjaajien jatkamisen kyselyt

 

maaliskuu

- kevätkokous+järjestäytymiskokous
- Eslun kevätkokous
- Voimisteluliiton kevätkokous
- avustuksien hakeminen, kunnan hakemuksen palautus maaliskuun loppuun  mennessä.

-  Voimistelusäätiön hakemuksen palauttaminen
- salivuorovaraukset syksylle
- hallituksen kevätretken suunnittelu
- kesä/puistojumppien suunnittelu/päättäminen

 

huhtikuu

- kevätkausi päättyy

- kevätnäytös
- ilmoitus mahdollisista kesä/puistojumpista

- Jäsenilta aikuisille

 

toukokuu

- kevätretki/ohjaajien ilta
- palkkojen maksaminen 20.5.
- päätös Rajamäki-päiviin osallistumisesta

 

kesäkuu

 - kesäleirit

- inventaario (kirjat, levyt, välineet ja soittimet) + vajan siivous
- hankinnat
- syksyn ryhmien vahvistaminen, ryhmien luominen, ilmoittautumispäivän  päättäminen
- kunnan avustus
- tilikausi päättyy 30.6

 

heinäkuu

- lomaa
- lehti-ilmoituksen suunnittelu syksyn ryhmistä

 

elokuu

 - ”Tervetuloa Nuvoliin” tilaisuus uusille ohjaajille

- ohjaajien kausisuunnitelman teko ja kotisivuille laitto
- syyskausi alkaa
- ilmoittautuminen
- Voimisteluliiton voimisteluviikot, ilmainen kokeilukerta aikuisten jumpissa (ei chiball ja vesitreenit)
- työsopimusten valmistelu

- lehtimainos
- ohjaajien ja johtokunnan yhteinen tapaaminen, jossa työsopimusten  allekirjoitus

 

syyskuu

- syyskokouksen valmistelu, toimintakertomuksen laatiminen, tilinpäätöksen läpikäyminen
- kutsu jäsenille syyskokoukseen
- Voimisteluliiton jäsenmaksun maksaminen 30.9 mennessä
- maksujen tarkistukset

- pikkujoulun suunnittelu

- joulutapahtuman suunnittelu

 

lokakuu

- loppukauden jumpat puoleen hintaan syysloman jälkeen, mainos: kotisivut, Facebook, jäsenet
- syyskokous

- Suomen Naisten liikuntakasvatussäätiön apurahan haku 30.11 mennessä
- seuratuen haku 18.12 mennessä

 

marraskuu

- kevätkauden ilmoittautumisen valmistelu
- Voimisteluliiton syyskokous
- Eslun syyskoukous

 

joulukuu

- syyskausi päättyy
- kevätkauden ilmoittautuminen vapaille paikoille
- palkkojen maksaminen 20.12.
- lehtimainos kevään ryhmistä

 

Ohjaajavastaavat

Hallitus valitsee vuosittain koulutusvastaavan sekä ohjaavavastaavat eri ikäisten liikuntaryhmiin

seuraavasti:

- alle kouluikäisten liikunta ja perheliikunta  ohjaajavastaava

- joukkuevoimistelu ja tanssillinen voimisteluvastaava

- telinevoimisteluvastaava

- kouluikäisten 7-15v. ohjaajavastaava

- aikuisten ohjaajavastaava

 

Ohjaajat

Seurassamme on yli 20 koulutettua ohjaajaa, joita tuemme ja koulutamme säännöllisesti seuran sisäisesti, Voimisteluliiton ja ESLU:n koulutuksilla. Ohjaajat saavat tukea työhönsä erikseen nimetyiltä ohjaajavastaavilta, hallitukselta sekä seurasihteeriltä. Ohjaajien toimintaa ohjaavat ohjaajien pelisäännöt. Ohjaajavastaavat ja hallitus sekä seurasihteeri huolehtivat ohjaajien perehdytyksestä. Ohjaaja tekee kausisuunnitelman ja tutustuu voimistelupassiin sekä ohjaajan ohjeeseen. Kausisuunnitelma ja voimistelupassit, laadukkaat ja ajan tasalla olevat välineet sekä yksittäiset tunti suunnitelmat toimivat ohjaajan työkaluina, joiden avulla taataan harjoitusten monipuolisuus ja laatu.

Kaikissa lastenryhmissä on 2 ohjaajaa, joista toinen on vastuuohjaaja ja toinen apuohjaaja. Toinen ohjaaja on täysi-ikäinen ja koulutettu ja toinen ohjaaja on vähintään 15-vuotias aloituskauden aikana. Aikuisten ryhmien ohjaajat ovat vähintään 18-vuotiaita ja koulutettuja. Ryhmien ohjaajilla on ainakin toisella ensiapukoulutus ja ea-tarvikkeet mukana. Ohjaaja tutustuu ennen kauden alkamista liikuntasalin hätäpoistumisteihin ja miettii etukäteen mahdolliset riskitekijät ja toiminnan onnettomuustilanteissa. Näin taataan tuntien turvallisuus

 

 TOIMINTA/HARRASTAJAPOLKU, KOULUTUSSUUNNITELMA JA LIIKUNTARYHMÄT

HARRASTAJAPOLKU ON SIVUN ALUSSA ENSIMMÄISENÄ KUVANA

 

KOULUTUSSUUNNITELMA

Nuvolin koulutuspolku:

 • Tervetuloa ohjaajaksi Nuvoliin koulutus (3h) tai perehdytys kansio.

Lasten, nuorten ja lajien ohjaajat:

Perheliikunta

Voimisteluohjaaja Startti (8h)

         Perheliikunnan perusteet koulutus (8h)

         Voimistelukoulu (16h)

         Liikuntaleikkikoulutus (16h)

Monipuolista harjoittelua

Vapaavalinnaiset lastenliikunnan koulutukset

Temppujumppa /  Satuvoimistelu

Voimisteluohjaaja Startti (8h)

       Liikuntaleikkikoulutus (16h) tai

       Voimistelukoulu (16h)

Monipuolista harjoittelua (8h)

Vapaavalintainen lastenliikunnan koulutus

Telinevoimistelu

Voimisteluohjaaja Startti (8h)

       Voimistelukoulu (16h)

       Monipuolista harjoittelua (8h)

Telinevoimistelun lajitaito

                      Freegym ohjaajakoulutus

                      Fyysinen valmennuksen koulutus

Freegym

Voimisteluohjaajan Startti (8h)

        Voimistelukoulu (16h) tai

        Eslun VOK lastenliikunnankoulutus (16h)

Freegym koulutus

Monipuolinen harjoittelu

                                            Fyysisenvalmennuksen peruskoulutus                 

Joukkuevoimistelu                                                                                                  

Voimisteluohjaajan Startti (8h)

                      Voimistelukoulu (16h)

                      Voimistelun lajitaidon peruskoulutus

                                            Fyysisenvalmennuksen peruskoulutus

                                            Monipuolinen harjoittelu

                                                                 Koreografian perusteet

                                                                 Vapaavalintaiset perus- tai täydennyskoulutukset

                                                                

Tanssillinen Voimistelu (TanVo)

Voimisteluohjaajan Startti (8h)

                      Voimistelukoulu (16h)

                        Tanssillisen voimistelun lajitaito

                                              Koreografian perusteet

                                              Vapaavalintaiset perus- ja täydennyskoulutukset

 

 

Aikuisten ohjaajat:

Ryhmäliikunnan peruskoulutus (24h) tai

Liikuttajakoulutus (50h)

                      I-TASO Ryhmäliikunnan jatkokoulutus

                                             II-TASO ryhmäliikunnan syventävä koulutus

                 

Nuvolin Koulutus-suunnitelma:

Jokaisella ryhmällä tulee olla koulutettu vastuuohjaaja, joka hallitsee ryhmäliikunnan perusteet.

 • Voimisteluohjaajan startti ja Voimistelukoulu
 • Liikuntaleikkikoulutus
 • VOK Lastenliikunnan koulutus
 • Aikuisten ryhmäliikunnanperusteet

 

Nuvoli kouluttaa seuran uudet ohjaajat syksyllä - Tervetuloa ohjaajaksi Nuvoliin -koulutuksella lisäksi käytössä on perehdytyskansio.

Seura tukee ohjaajan oppimista koko I-tason ajan. Kaikki uudet ohjaajat keräävät suorituksia sähköiseen I-tason oppimispassiin. Ohjaajapassi sisältää erilaisia ohjaajana kehittymiseen liittyviä tehtäviä. mm. muiden ohjaajien tuntien seuraamista, oman vastuun kasvamista ohjaajana, oman kehittymisen arviointia ja keskustelua keskeisten seuratoimijoiden kanssa.

Voimisteluliiton I-taso taso todistus edellyttää, että ohjaaja on suorittanut Voimisteluohjaajan startin, voimistelukoulun ja lisäksi 40h koulutusta, täytetyn oppimispassin sekä yhden vuoden ohjaajakokemus.

Ohjaajille järjestetään tarvittaessa EA -koulutusta.

Seura tukee ensisijaisesti ohjaajien peruskoulutusta. Uusien ohjaajien koulutukseen varataan koulutusrahaa budjetissa. Uuden ohjaajan kouluttaminen maksaa seuralle 220-250e.

Seuran kustantamalla koulutuksella ollut ohjaaja sitoutuu ohjaamaan seurassa seuraavan toimintavuoden.

Seurassa pitkään ohjanneet ohjaajat voivat hakea vapaa valinnaisille koulutuksille saadakseen uusia ideoita ohjaus tunneille. Ohjaajien kouluttamisella taataan ohjaus tuntien laadukkuus.

Ohjaajien koulutushakemukset käsitellään hallituksen kokouksissa tapauskohtaisesti, kuitenkin maksimissaan yksi koulutus/toimintavuosi.

Seurajohtajakoulutukset: Käytetään Voimisteluliiton ja ESLU:n koulutuksia seuran yhdistystoiminnan tietojen päivitykseen.

 

LASTEN- JA NUORTEN LIIKUNTARYHMÄT

Temppujumppa 4-5 ja 5-6-vuotiaille

Temppuilun, liikkumisen ja leikin kautta lapsen kehon hallinta kehittyy. Luvassa leikkejä, temppuratoja ja perusliikkeitä (kuperkeikka yms.)

 

Voimistelukoulu 4-5-vuotiaille

Voimistelutunnilla harjoitellaan keskivartalon hallintaa, voimaa, liikkuvuutta ja ketteryyttä hauskojen ja monipuolisten leikkien ja temppujen avulla. Erilaisten ketteryys- ja akrobatialiikkeiden lisäksi tunneilla harjoitellaan perusvoimistelua.

 

 Voimistelukoulu 6-8-vuotiaille sekä Voimistelun jatkoryhmä

Voimistelutunnilla harjoitellaan keskivartalon hallintaa, voimaa, liikkuvuutta ja ketteryyttä hauskojen ja monipuolisten leikkien ja temppujen avulla. Erilaisten ketteryys- ja akrobatialiikkeiden lisäksi tunneilla harjoitellaan perusvoimistelua, tanssillisia sarjoja sekä voimisteluvälinetekniikkaa. Tavoitteena suorittaa voimisteluliiton Stara-merkki.

 

Joukkuevoimistelu 8-10v ja yli 10v

Joukkuevoimistelu on musiikkiin sommiteltu taiteellinen ja urheilullinen kokonaisuus, jossa vaikeusosien lisäksi kokonaisuuden sitovat yhteen jatkuva, virtaava liike sekä ohjelman tunnelma tai teema, jota liikekieli, musiikki, puvut ja ohjelman taiteelliset liike-elementit ilmentävät. Joukkuevoimistelun ydintä ovat virtaavat vartalon liikkeet ja kokonaisuuden kruunaavat eläytyminen ja ilmaisu. (voimisteluliitto)

 

Joukkuevoimistelu ryhmä "Hile"

Hile – ryhmä on tavoitteellisesti harjoitteleva harraste joukkuevoimisteluryhmä. Ryhmä harjoittelee kaksi kertaa viikossa ja on harjoitellut yhdessä neljän vuoden ajan. Hile on seuran esiintyvä ryhmä.

 

Tanssillinen voimistelu 9-11 ja yli 12-vuotiaille

Tanssillisen voimistelun tunneilla tehdään erilaisia voimistelullisia tanssisarjoja ja lyhyitä koreografioita. Tunneilla harjoitellaan voimistelun perustaitoja ja akrobatiaa. Tanssillisessa voimistelussa kehittyy peruskunnon lisäksi rytmitaju ja opitaan vartalon hallintaa monipuolisesti.

 

 Telinevoimistelu alkeet ja jatkoryhmät

Telinevoimistelun alkeisryhmissä harjoittelemme perusvoimistelua, liikkuvuutta, koordinaatiota ja telinevoimistelun perusliikkeitä (kuperkeikat eteen ja taakse, kärrynpyörä, käsilläseisonta) trampettihyppyjä ja tasapainoa vaativia liikkeitä penkillä

Jatko ryhmissä harjoitellaan ja kerrataan telinevoimistelun perusliikkeitä ja siirrytään taitojen kasvaessa koko ajan uusiin liikkeisiin. Harjoitukset koostuvat alkulämmittelyn ja -venyttelyn lisäksi kehon hallinta- ja tasapaino harjoituksista sekä voimisteluliikkeistä matolla, penkillä, rekillä ja trampetilla.

Hopea ryhmissä harjoitellaan mm. seuraavia liikkeitä:

Permannolla arabialaista, flikkejä eteen ja taaksepäin sekä erilaisia liikeyhdistelmiä, eteenpäin voltteja, siltakaatoja eteen ja taaksepäin ja erilaisia kuperkeikkoja yhdistettynä käsillä seisontaan.

Puomilla kärrynpyörää, käsillä seisontaa, kuperkeikkaa sekä erilaisia hyppyjä ja tasapaino liikkeitä.

Rekillä kieppiä, kiitopyörää, selinheittoja sekä heiluntaa. Hypyssä urhonhypyn alkeita ponnistuslaudalta ponnistaen.

Kulta ryhmissä harjoitellaan:

Permannolla arabialaista, flikkejä eteen ja taaksepäin sekä niiden liikeyhdistelmiä, erilaisia eteen ja taaksepäin voltteja, siltakaatoja eteen ja taaksepäin ja erilaisia kuperkeikkoja yhdistettynä käsillä seisontaan.

Puomilla kärrynpyörää, arabialaista, käsilläseisontaa, siltakaatoja, kuperkeikkaa sekä erilaisia hyppyjä ja tasapaino liikkeitä.

Rekillä kieppiä, kippiä, erilaisia pyörähdyksiä, selinheittoja sekä korkeaa heiluntaa.

Hypyssä urhonhypyn ja tsukaharan alkeita ponnistuslaudalta/ trampetilta ponnistaen.

Timantti ryhmissä harjoitellaan:

Permannolla arabialaista, flikkejä eteen ja taaksepäin sekä niiden liikeyhdistelmiä, erilaisia eteen ja taaksepäin voltteja, siltakaatoja eteen ja taaksepäin ja erilaisia kuperkeikkoja yhdistettynä käsillä seisontaan.

Puomilla kärrynpyörää, arabialaista, käsillä seisontaa, siltakaatoja, kuperkeikkaa sekä erilaisia hyppyjä ja tasapaino liikkeitä.

Rekillä kieppiä, kippiä, erilaisia pyörähdyksiä, selinheittoja, irrotuksia sekä korkeaa heiluntaa. Hypyssä urhonhypyn ja tsukaharan alkeita ponnistuslaudalta/trampetilta ponnistaen.

 

Freegym 7-10, 9-11  ja 12-15-vuotiaille

FreeGym on uusi lapsille ja nuorille suunnattu harrastus, joka rikkoo perinteisen voimistelun rajoja. Siinä yhdistyvät voltit, parkour, voimistelu ja voimaharjoittelu. Tärkeintä on erilaisten taitojen ja temppujen opettelu unohtaen kilpailujärjestelmät ja niiden vaatimukset. Lajia voi harrastaa ikään taustaan tai kokemukseen katsomatta.

 

Lasten kesäleirit

Viikon pituisia kesäleirejä järjestetään kesäkuussa viikoilla 23 ja 24.Leirit alkavat aamuisin klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00. Leireillä tutustutaan voimistelun eri lajeihin, voimistellaan ja harjoitellaan monipuolisesti. Leireillä lapsille tarjotaan lämmin lounas ja välipala. Leirit on suunnattu omille voimistelijoille, mutta myös muilla on mahdollisuus osallistua ja tutustua tätä kautta voimistelun monipuolisuuteen.

 

PERHELIIKUNTA

Perheliikunta 2-4v.

NuVoLi järjestää perheliikuntaryhmiä tilanteen mukaan. Perheliikunnassa jumpparyhmiin osallistuvat sekä lapsi että aikuinen. Perheliikunta on iloista, terveyttä edistävää liikuntaa, jota koko perhe ja lähipiiri: lapset ja vanhemmat, isovanhemmat voivat harrastaa yhdessä. Liikunnan ilon lisäksi vietetään aikaa yhdessä, tutustutaan toisiin ja samalla aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus kehittyy. Ryhmissä liikutaan, leikitään ja tutustutaan erilaisiin jumppatemppuihin ja lasten liikuntalajeihin. Lapsen liikuntataidot kehittyvät ja yhdessä aikuisen kanssa liikkuminen on mukava yhdessäolon muoto.

 

AIKUISTEN LIIKUNTA

Aikuisten liikunnassa terveyden edistäminen korostuu voimakkaasti tuntien suunnittelussa.

 

Kuntoa & Kehonhuoltoa

Tunti on reipasta ja tehokasta liikkumista, joka harjoittaa hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa, lihasvoimaa, koordinaatiota, tasapainoa ja nivelliikkuvuutta. Tehokkaat venytykset kuuluvat myös jokaiseen tuntiin. Eri tunneilla käytetään monipuolisesti myös välineitä: kuminauhat, kepit, kahvakuulat, käsipainot, jne. Musiikki on vaihtelevaa ja olennainen osa tuntia.

 

Chiball

CHIBALL - rentoutusta keholle ja mielelle. Chiball on pehmeän helppoa ja rentouttavaa, mutta tehokasta liikuntaa aromapallon kanssa. Chiball-tunnilla sekä keho että mieli rentoutuvat. ChiBall on kokonaisvaltainen harjoitusmenetelmä, jonka perusta on perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä. ChiBall yhdistää ainutlaatuisella tavalla väri- ja aromaterapian sekä kuuden eri lajien ja menetelmien vaikutukset: TaiJi/Qi gong, ChiBall tanssi, Jooga, Pilates, Feldenkrais-menetelmä ja syvärentoutus. ChiBall seuraa vuodenaikojen vaihtelua, mikä auttaa osallistujia nauttimaan matkasta kohti harmoniaa, tasapainoa ja hyvinvointia.

 

Vesitreeni

Vesitreeni on tehokasta vedessä toteutettavaa kuntoliikuntaa. Lihasvoiman ja liikkuvuudenkehittäjänä ja ylläpitäjänä vesitreeni on yksi suosituimmista suomalaisista liikuntamuodoista. Vesitreeni sopii niin miehille kuin naisillekin

 

FlowGymnastics naisten tanssillinen voimistelu 60 min.

on aikuisten voimisteluliikuntamuoto, joka perustuu tanssilliseen voimisteluun. FlowGymnasticson kehitetty suomalaisen naisvoimistelun pohjalta kaikentasoisille aikuisille harrasteliikkujille.

Voimistelusta tutut, monipuoliset liikkeet on muokattu mukavaan ja mielenkiintoiseen muotoon haasteita unohtamatta. Keskivartalosta lähtevä virtaava liiketekniikka kehittää tehokkaasti koko vartalon hallintaa ja ranganliikkuvuutta. Voimistelutunti on suunnattu aloitteleville tai vähän voimistelleille lajista kiinnostuneille aikuisille naisille.

FlowGymnastics treenitunti + ohjelmaharjoitus 90 min.

FlowGymnastics tunnin lisäksi harjoitellaan tanssillisen voimistelun koreografiaa. Tanssillinen voimistelu on kokonaisliikuntaa, joka hyödyntää monipuolisesti musiikin eri elementtejä ja koreografista osaamista. Siinä yhdistyvät liikunnan lisäksi rytmisyys, luovuus ja ilmaisullisuus. Ryhmän tavoitteen on esiintyä mm. seuran tapahtumissa.

Kesäjumpat

Kesällä NuVoLi järjestää ulkona tapahtuvaa jumppaa sekä kahvakuulatunteja ohjaajaresurssien mukaan.

 

YHTEISTOIMINTAPERIAATTEET
 

Seuran pelisäännöt

                           * toimintamme perustana ovat liikunnan eettiset arvot sekä urheilun

                           * reilun pelin periaatteet

                          * tarjoamme matalan kynnyksen liikuntaharrastusta vauvasta vaariin

                           * eri elämänvaiheisiin

                           * kannustamme ja tuemme sekä ohjaajiamme että seuratoimijoitamme

                           * kouluttautumaan

                           * olemme kehittyvä ja aikaansa seuraava seura

 

Näin takaamme laadukkaan ja monipuolisen toiminnan.

 

Ohjaajien pelisäännöt

                            * huolehdin turvallisuudesta

                            * ohjaan jokaista osallistujaani tasapuolisesti

                            * olen avoin, positiivinen ja kannustava

                            * annan oikeudenmukaista palautetta rohkaisevasti

                            * puhun kunnioittavasti lapsista ja vanhemmista

                            * minulla on vaitiolovelvollisuus lapsen henkilökohtaisissa asioissa.

 

Ryhmien pelisäännöt

 Alle kouluikäiset

*  kuuntelen aikuista

*  toista ei saa vahingoittaa

* kannustan toisia

* teen parhaani

* huomioin muut

* olen kaikkien kaveri

 

Kouluikäiset

 

Kouluikäisten ryhmissä ohjaajat tekevät yhdessä lasten/nuorten kanssa pelisäännöt,

joita sekä lapset/nuoret että aikuisten sitoutuvat noudattamaan.

 

Vanhempien pelisäännöt

 

Alle kouluikäiset lapset

* tuon lapseni ajoissa tunnille

* huolehdin, että lapsellani on liikkumiseen sopivat vaatteet,

   pitkät hiukset kiinni, korut pois, jumppatossut, paljaat jalat

  tai sisäpelikengät

* huolehdin, että lapsi on käynyt vessassa ennen tunnin alkua.

* purkka pois suusta

* annan lapselleni rauhan osallistua liikuntatuokioon (odotan

   esim. pukuhuoneessa)

* kannustan ja tuen lapseni liikuntaharrastusta

* annan ohjaajalle työskentelyrauhan tuntien aikana

* tarvittaessa voin keskustella ohjaajan kanssa tunnin jälkeen

* jumppaamme terveenä

 

Kouluikäiset

* tuon lapseni ajoissa tunnille

* huolehdin, että lapsellani on liikkumiseen sopivat vaatteet,

  pitkät hiukset kiinni, korut pois, jumppatossut, paljaat jalat

  tai sisäpelikengät

* annan lapselleni rauhan osallistua liikuntatuokioon (odotan

  esim. pukuhuoneessa)

*  kannustan ja tuen lapseni liikuntaharrastusta

* annan ohjaajalle työskentelyrauhan tuntien aikana

* tarvittaessa voin keskustella ohjaajan kanssa tunnin jälkeen

* en anna koulun oven koodia kenellekään

 

Ongelmanratkaisupolku

Joskus ryhmän sisäisesti tai kanssakäymisessä vanhempien kanssa syntyy ongelmatilanteita. Jotta ryhmän, vanhempien ja ohjaajien hyvä henki harrastuksen suhteen säilyy, on näihin tilanteisiin haettava ratkaisu. Kaikki ongelmatilanteet hoidetaan seuran sisällä ja niihin reagoidaan nopeasti. Jokaisen ryhmän vanhempia informoidaan ongelmanratkaisupolusta.

Harrasteryhmien ongelmanratkaisupolku:

1. Ongelmat pyritään ratkaisemaan ohjaajan ja ryhmän jäsenten kesken.

2. Ohjaaja informoi ko. vastuualueen ohjaajavastaavaa sekä puheenjohtajaa välittömästi ongelmatilanteista.

3. Ohjaaja ottaa yhteyttä vanhempiin.

4. Tarvittaessa vanhemmat kutsutaan yhteiseen tapaamiseen.

5. Vanhempia kannustetaan ensisijaisesti hoitamaan ongelmatilanteet ohjaajan kanssa. Tarvittaessa vanhemmat voivat olla yhteydessä seuran puheenjohtajaan.