HALLITUKSEN KEVÄTKOKOUS

1.4.2019

Hallitus pysyy samassa kokoonpanossa kuin viime kaudella.

Päätetään liittyä SVUL Uudenmaan piiriin, Eslun ja Voimisteluliiton jäsenyyksien
lisäksi.

 

Hallituksen järjestäytyminen:
Puheenjohtaja: Teija Pennanen
Varapuheenjohtaja: Lea Leismala
Sihteeri: kiertävä
Vaja- ja välinevastaava: Eeva Käyhkö
Tapahtumavastaava: Katri Koskinen ja Anu Häkkinen
Ohjaajavastaavat:
Aikuiset: Heli Luotola
Alle kouluikäiset: Anu Häkkinen
Joukkuevoimistelu: Katariina Kuronen
Telinevoimistelu: Katri Koskinen
Freegym: Nina Koponen
Talousvastaava: Tuija Ilola
Kiltavastaava: Lea Leismala
Somevastaava: Heli Luotola ja Nina Koponen