Vastuullisuus NuVoLissa


Vastuullisuus NuVoLissa on asiakkaista välittämistä, tasalaatuisia tunteja, liikunnan iloa ja positiivisia kokemuksia. 
Paikallinen seura toimii 
paikallisten asukkaiden hyvinvoinnin eteen. 
Kannustaa lapsia liikunnalliseen elämäntapaan ja positiivisten kokemusten kautta liikunnasta nauttimiseen 
ja elinikäisten hyvien muistojen syntymiseen.

Hyvä hallinto

·        Seuran syys ja kevätkokoukset

·        Ohjaajanohje

·        Ohjaajatapaaminen -kausisuunnitelmat

·        Puheenjohtajan kirjeet jäsenille

·        Kevätnäytös, kaikki ryhmät esiintyvät

·        Kilta ja nuvo toiminta

Turvallinen toimintaympäristö

·        Pelisäännöt voimistelijoille, vanhemmille ja ohjaajille

·        Vanhempain vartit -mahdollisuus tutustua tunteihin ja ohjaajaan

·        Palautteet

·        Ohjaajien perehdytys ja koulutus, seuran sisäisiä koulutuksia (käytetään seuran omaa osaamista)

Kiusaaminen, häirintä ja muu epäsasiallinen käyttäytyminen, ei kuulu seura toimintaan. Seuran yhteyshenkilöiden lisäksi lapset ja nuoret voivat keskustella luottamuksellisesti Väestöliiton "Et ole yksin" -palvelussa.

Yhteystiedot

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

·        Kaikille avoimet tunnit, positiivinen ja oppimista tukevat tuntisuunnitelmat, onnistumisia kaikille

·        Tunnit ovat edullisia, 
jolloin ne ovat mahdollisimman monelle saatavissa

·        Tuetaan vähävaraisia 

Ympäristö ja ilmasto

·        Ryhmiä järjestetään kunnan eri taajamissa, lyhyet matkat jäsenille

·        Jatkoryhmissä kannustetaan yhteiskyyteihin ja niitä myös käytetään

·        Hallitus suosii paikallisia yrityksiä (mm ohjaajien muistaminen, kokoustarjoilut, palkitsemiset, yhteistyö lähikaupan kanssa).

·        Tulosteita vähennetty (drive kansiot)

Antidoping

·        Noudatetaan Voimisteluliiton antidoping ohjeita ja sääntöjä. Voimistellaan reilusti ja kannustetaan muita.

NuVolin vastuullisuus vastaava: Miia Kaski