Säännöt


Seuran toimintaa ohjaavat säännöt 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsenistönsä keskuudessa liikuntaharrastusta siten, että mahdollisimman moni voisi harrastaa monipuolista voimistelua ja liikuntaa eri toiminta- ja tavoitetasoilla. 
Seuran säännöt

Seuran henkilöstön yhteiset pelisäännöt 
Alla on yhteisesti sovitut pelisäännöt seuran koko henkilöstölle koskien hallitusta, ohjaajia ja mahdollisesti muita seuraan palkattua tai vapaaehtoistyötä tekevää henkilöstöä.

  • Toimintamme perustana ovat liikunnan eettiset arvot sekä urheilun reilun pelin periaatteet
  • Tarjoamme matalan kynnyksen liikuntaharrastusta vauvasta vaariin eri elämänvaiheisiin
  • Kannustamme ja tuemme sekä ohjaajiamme että seuratoimijoitamme kouluttautumaan
  • Olemme kehittyvä ja aikaansa seuraava seura

Näin takaamme laadukkaan ja monipuolisen toiminnan.