Organisaatio ja tehtävät


Hallitus ja sen työskentely

Seuran toimintaa ja taloutta johtaa kevätkokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut 6-8 jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain, aluksi arvan sittemmin vuoron mukaan. Seurassa on lisäksi osa-aikainen palkattu seurasihteeri.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan, tapahtumavastaavan, aikuisten liikunnan vastaavan, koulutusvastaavan, ohjaajavastaavat eri ikäisten lasten ryhmille sekä väline- ja vajavastaavan. Lisäksi hallituksen jäsenet muodostavat tarpeen tulleen erilaisia työryhmiä: näytös, Stara ym.

Hallitus kokoontuu 10-12 kertaa vuodessa ja hallituksen suunnittelupäivä pidetään vuoden alussa.

Seuran vuosikello ja hallituksen jäsenten toimenkuvat ohjaavat toimintaa.

Seuran vuosikello

Hallituksen sääntöjen määräminä tehtävinä ovat:

 • kutsua koolle, valmistella ja panna seuran kokousten päätökset täytäntöön
 • edustaa seuraa
 • johtaa ja kehittää seuran toimintaa
 • vastata seuran omaisuudesta ja taloudesta
 • hyväksyä ja erottaa jäsenet ja pitää jäsenluetteloa
 • nimetä tarvittaessa seuran jaostot, valiokunnat ja työryhmät
 • tehdä seuran toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
 • tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
 • hankkia ja kouluttaa ohjaajia, valmentajia ja muita seuratoimijoita
 • hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 • päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 • laatia toiminnasta vuosittain vuositilastot ja lähettää ne liittoon liiton sääntöjen mukaisesti
 • valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt
 • päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esitykset muista kunnia ja ansiomerkeistä
 • sekä suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat määräaikaiset toimenpiteet.

Yhdistyksen säännöt


Hallituksen kokoontumiset ja toimintaperiaatteet

Koko vuoden kokouspäivämäärät sovitaan hallituksen ensimmäisessä kokouksessa. Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle lähettämällä sähköpostitse esityslistan. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona klo 17.30. Heinäkuu on lomakuukausi hallituksessa. Puheenjohtaja vastaa kokouksen valmisteluista. Sihteeri kirjoittaa pöytäkirjan puhtaaksi ja lähettää sen sähköpostitse kaikille hallituksen jäsenille ja arkistoi kansioon. Kokouksiin on mahdollista osallistua myös teams yhteyden kautta.


Rekrytointi

Uusia työntekijöitä haetaan työvoimatoimiston sivuille tehtävällä ilmoituksella, ilmoitusta mainostetaan myös somekanavilla ja kyselemällä henkilökohtaisesti. Haastattelija toimii puheenjohtaja yhdessä joko varapuheenjohtajan tai liikuntavastaavan kanssa.


Hallituksen vastuuhenkilöiden tehtävät