Vastuuvanhempi


Jatkoryhmissä valitaan vastuuvanhempi, joka on linkki ryhmän ohjaajan ja muiden vanhempien välillä. Hänen tehtävänä on luoda WhatsApp ryhmä, jossa ryhmäläisten vanhemmat voivat keskustella juoksevista asioista. Vastuuvanhempi myös koordinoi seuran tapahtumissa ryhmän vastuualueen (esim. buffet) hoitamisen ja vapaa-ajan tapahtumien ja tapaamisten organisoinnin.