Toimintakäsikirja

JOHDANTO

Nurmijärven Voimistelu ja Liikunta NuVoLi ry on kansalais- ja vapaaehtoistyön perustein toimiva liikuntaseura Nurmijärvellä. Seura toimii yhteistyössä Suomen Voimisteluliiton, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ESLUn, Olympia komitean ja Nurmijärven kunnan liikuntapalveluiden kanssa.

NuVoLi ry toimii koko kunnan alueella. Seura kehittää toimintaansa yleishyödyllisten periaatteiden mukaan sekä kentältä tulevien toiveiden ja tarpeiden mukaan ohjaajaresurssit huomioiden. NuVoLi ry järjestää toimintaa, jossa koko perhe pääsee yhdessä liikkumaan. NuVoLi ry toimii kuntalaisten terveyden, hyvinvoinnin ja liikkumisen ilon tukemiseksi. Seura luo mahdollisuuksia vauvasta aikuiseen hankkia liikkumisen avulla osaamisen tunnetta, ilon tunnetta sekä yhdessä olemisen ja tekemisen tunnetta. Näin NuVoLi ry on suoraan vaikuttamassa kuntalaisten liikuntataitojen kehittymiseen ja sitä kautta elinikäisten liikuntatottumusten syntymiseen.

Tämä toimintakäsikirja on työväline hallitukselle, ohjaajille sekä voimistelijoidelle että heidän vanhemmille. NuVoLin toimintakäsikirjassa käydään läpi seuramme tärkeitä periaatteita, ohjeita ja käytäntöjä. Toimintakäsikirja antaa jäsenistölle tarpeellista ja merkittävää perustietoa seuratoiminnasta ja samalla perehdyttää myös seuran jäseniä tehtäviinsä. Toimintakäsikirja ei ole pysyvä ohjekirja, vaan sitä päivitetään säännöllisesti seuran vaatimusten ja toimintasuunnitelmien mukaiseksi.