Turvallisuus ja ongelmatilanteet

 

Turvallisuusohjeistus
Seuralla on turvallisuusohjeistus, jonka avulla seuran toimijat pystyvät ennaltaehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä ja toimimaan tapaturman syntyessä hallitusti. Turvallisen toimintaympäristön takaaminen edellyttää ennakkoon varautumista,koulutusta, harjoitusta sekä turvallisuusohjeistuksen jatkuvaa päivittämistä. Jokaisessa ryhmässämme tulee olla ainakin yksi hätäensiavun käynyt ohjaaja.

Seuran järjestämiä tapahtumia varten on luotu erillinen turvallisuussuunnitelma.

Seuran ongelmanratkaisumalli

Joskus ryhmän sisäisesti tai kanssakäymisessä vanhempien kanssa syntyy ongelmatilanteita. Jotta ryhmän, vanhempien ja ohjaajien hyvä henki harrastuksen suhteen säilyy, on näihin tilanteisiin haettava ratkaisu. Kaikki ongelmatilanteet hoidetaan seuran sisällä ja niihin reagoidaan nopeasti. Jokaisen ryhmän vanhempia informoidaan ongelmanratkaisupolusta.

Harrasteryhmien ongelmanratkaisupolku:

1. Ongelmat pyritään ratkaisemaan ohjaajan ja ryhmän jäsenten kesken.

2. Ohjaaja informoi ko. vastuualueen ohjaajavastaavaa sekä puheenjohtajaa välittömästi ongelmatilanteista.

3. Ohjaaja ottaa yhteyttä vanhempiin.

4. Tarvittaessa vanhemmat kutsutaan yhteiseen tapaamiseen.

5. Vanhempia kannustetaan ensisijaisesti hoitamaan ongelmatilanteet ohjaajan kanssa. Tarvittaessa vanhemmat voivat olla yhteydessä seuran puheenjohtajaan.

Ongelmanratkaisupolku (jos ongelmia ohjaajien välillä)

Joskus ryhmän ohjaajien kanssakäymisessä syntyy ongelmatilanteita. Jotta ryhmän ja ohjaajien hyvä henki säilyy, on näihin tilanteisiin haettava ratkaisu. Kaikki ongelmatilanteet hoidetaan seuran sisällä ja niihin reagoidaan nopeasti. Jokaista ohjaajaa informoidaan ongelmanratkaisupolusta.

Ohjaajien ongelmanratkaisupolku:

1. Ongelmat pyritään ratkaisemaan ohjaajien kesken.

2. Ohjaaja informoi ko. vastuualueen ohjaajavastaavaa sekä puheenjohtajaa välittömästi ongelmatilanteista.

3. Tarvittaessa ohjaajat pyydetään yhteiseen tapaamiseen joko ohjaajavastaavan tai puheenjohtajan toimesta.