Ohjauksen linjaus

 

Lasten ja nuorten liikunnan ohjauksen linjaus
Ohjauslinja ohjaa ja auttaa seuran ohjaajia toimimaan yhdessä sovitulla tavalla. Ohjausslinjaus on laitettu alulle hallituksessa toimivien ohjaajien toimesta ja yhdessä muiden ohjaajien kanssa sitä on täydennetty ja tuotu kaikkien tietoisuuteen. Hallituksen jäsenet voivat käydä seuraamassa kauden aikana lasten ja nuorten tunteja ja lisäksi heillä on käytössään ohjaajan tekemä tuntisuunnitelma. 
Ohjauslinjaus päivitetään vuosittain ja mikäli siihen tulee muutoksia, tiedotetaan siitä myös ohjaajia. 

Seuran arvot ja seurakulttuuri
Seuran arvot liikunnan eettiset periaatteet, jäsenlähtöisyys, luotettavuus ja tasa-arvoisuus. Seura painottaa toiminnassaan matalan kynnyksen harrastetoimintaa, olemme harrasteseura. Seurassa on kuitenkin luotu mahdollisuus kilpailutoiminnalle tiettyihin lajeihin. Seurassa voi kilpailla tanssillisessa telinevoimistelussa ja joukkuevoimistelussa.

Tavoitteenamme on jatkossakin säilyttää kohtuulliset kausimaksut, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus osallistua toimintaamme. Tavoitteenamme on mahdollistaa lapsille ja nuorille mukava ja monipuolinen harrastus, joka mahdollistaa myös toisten lajien harrastamisen. Harrasteryhmillä on harjoitukset kerran tai kaksi viikossa. Lasten ja nuorten ryhmissä toimii täysi-ikäinen vastuuohjaaja ja apuohjaaja, joka on yli 15-vuotias. 

Valmennuksen eettiset linjaukset
Seuran nettisivuilta löytyy pelisäännöt jäsenelle, ohjaajalle ja vanhemmille. Seura noudattaa reilun pelin periaatteita, joista tiedotetaan perheitä aina kauden alussa. Seuran jokaisessa lasten ryhmässä on aina kaksi ohjaajaa. 
Vastuuohjaaja on aina täysi-ikäinen ja toinen ohjaaja vähintään 15-vuotias. Valmentajan ja ohjaajan tehtävä on turvata turvallinen oppimisympäristö. Harjoituksissa on tarkoitus harjoitella uusia taitoja, kaikille annetaan oppimisrauha eikä ketään nolata. Jokaisella on myös oikeus harrastaa, joten seuran toimintaan ovat kaikki tervetulleita. Ohjaajien ja valmentajien velvollisuus on huolehtia, että kaikkia kohdellaan tasapuolisesti, kaikki otetaan huomioon ja ketään ei kiusata. 

Huomioidaan myös ne hiljaisemmat ja ujommat osallistujat, eikä ketään suosita. Mikäli kiusaamista tapahtuu niin ohjaaja puuttuu asiaan hrti. Tarvittaessa ohjaaja saa apua ongelmatilanteissa seuran hallitukselta.

Osallistuminen seuran näytöksiin tai esim. Stara-tapahtumaan on vapaaehtoista. Noudatamme myös Voimisteluliiton ohjeistusta, eivätkä alle 12-vuotiaat meikkaa näytöksiin tai kisoihin. 

Valmennuksen tavoitteet
Seuran valmennuksen kokonaistavoitteet
• liikunnan ilo 
• liikunnallisen elämäntapaan tutustuminen 
• perusliikuntataitojen oppiminen 
• ryhmässä toimimisen opettelu 
• harjoitusrutiinien oppiminen


Harjoituksen suunnittelu
Jokainen vastuuohjaaja tekee kirjallisen kausisuunnitelman aina ennen kauden alkua ja 
lähettää sen seurasihteerille, joka esittelee suunnitelmat hallitukselle. Kausisuunnitelmat 
ovat kaikille nähtävissä seuran kotisivuilla. Sekä vastuuohjaajan että apuohjaajan täytyy olla tietoinen mitä tunnilla tapahtuu.


Kehityksen ja innostuksen seuranta
Lapsille ja nuorille teetetään vuosittain tyytyväisyyskyselyt, joista voimme seurata lasten innostusta harrastuksessa. 
Voimistelukouluissa voimisteluvihot toimivat hyvänä kehityksen ja innostuksen seurantamenetelmänä. Vihon avulla lapsia voidaan innostaa myös omatoimiseen harjoitteluun. 

Valmentajien työn ja osaamisen lisäämisen tukeminen
Seura haluaa kannustaa ohjaajia kouluttautumaan ja tukee niitä mahdollisuuksien mukaan rahallisesti. Seura järjestää myös seuran sisäisiä koulutuksia uusille ohjaajille. Koulutuksen tarve katsotaan aina vuosittain. Ohjaajilla on mahdollisuus käydä katsomassa toisten ohjaajien työskentelyä ja näin oppia uutta toisilta. 

Seuran lasten ja nuorten liikunnan vastaava perehdyttää uuden ohjaajan seuran toimintaan ja
valmennuslinjaukseen. Seurassa on käytössä perehdystyskansio.
Lasten ja nuorten liikunnan vastaava on tukena ohjaajille, antaa vinkkejä ja palautetta ja suosittelee ohjaajalle sopivia koulutuksia. Ohjaajat saavat olla yhteydessä lasten ja nuorten liikunnan vastaavaan missä vain asiassa. Seuran nuorilla 15vharrastajilla on mahdollisuus päästä työskentelemään apuohjaajana ja täysi-ikäisenä myös vastuuohjaajana. Ohjaajan palkkaamisesta päättää aina hallitus. Kaikille seuran ohjaajille on järjestetty lakisääteinen työterveyshuolto.

Suunnitelmallisuus 
Hallitus päättää hyvissä ajoin jumppakausien pituudet. Syyskausi alkaa syyskuun alussa ja kestää joulukuun alkuun. Kevätkausi kestää tammikuun toisella viikolla ja kestää huhtikuun loppuun. Kesäkaudesta päätetään kevään aikana. Mahdolliset tauot ohjauksissa, esim. arkipyhien takia sovitaan etukäteen ennen kauden alkua. 
Lukujärjestykset suunnitellaan jäsenten palautekyselyiden ja ohjaajien toiveiden mukaan. Lukujärjestyksiin vaikuttaa myös mitä salivuoroja saamme kunnan liikuntapalveluista.