Vastuuhenkilöiden tehtävät

Hallituksen vastuuhenkilöiden tehtävät 

Hallituksessa toimii puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi eri lajien ohjaajavastaavia (esim. aikuisten liikunnan, telinevoimistelun) viestintävastaava, tapahtumavastaava ja kiltaäiti. Muita vastuutehtäviä voi myös olla, jos ne koetaan tarpeellisiksi. Alla on kuvattu vastuuhenkilöiden tehtävät.

 

PUHEENJOHTAJA

-      Seuran virallinen edustaja

-      Toimii seuran yhtenä edustajana liitto –ja aluetasolla

-      Organisoi seuran toimintaa

-      Valmistelee ja laatii hallituksen esityslistan ja siihen tulevat             asiat ja johtaa kokousta

-      Tarkistaa ja hyväksyy ohjaajien palkkalomakkeet

-      Kutsuu hallituksen koolle ylimääräisiin kokouksiin

-      Allekirjoittaa työsopimukset yhdessä varapuheenjohtajan tai           seurasihteerin kanssa

-      Haastattelee yhdessä jonkun muun kanssa työnhakijat

-      Laajat tilinkäyttöoikeudet (+ pankkikortti)

-      Nimenkirjoitusoikeus

-      Palkka.fi käyttäjätunnus

 

VARAPUHEENJOHTAJA

-      Toimii puheenjohtajan sijaisena

-      Allekirjoittaa työsopimukset yhdessä puheenjohtajan kanssa

-      Nimenkirjoitusoikeus

-      Laajat tilinkäyttöoikeudet (+ pankkikortti)

 

TAPAHTUMAVASTAAVAT

-      Kokoaa työryhmät hoitamaan tapahtumien suunnittelua ja               toteutusta ja jakaa heille tehtäviä

-      Vastaa kevätnäytöksen ja Stara-tapahtuman suunnittelusta

-      Virkistystapahtumavastaava valitaan tarpeen mukaan                         hallituslaisista vuodeksi kerrallaan

   -    Gympit valitaan ja sovitaan tapauskohtaisesti

 

OHJAAJAVASTAAVAT:

    - Aikuisten ohjaajavastaava

    - Alle kouluikäisten lasten ohjaajavastaava

    - Kouluikäisten ja nuorten ohjaajavastaava

* voimistelutoiminta

* telinevoimistelutoiminta

*freegymtoiminta

-       Perehdyttää uudet ohjaajat

-      Käy uusien ohjaajien kanssa läpi ohjaajan ohjeen

-      Ohjaajan tukena ohjausasioissa

-      Ajaa ohjaajien asioita

-      Tuo viestiä kentältä hallitukselle

-      Mukana ohjaajatapaamisissa ennen kauden alkua

-      Organisoi välinehankinnat

-      Kysyy ohjaajien kuulumisia kerran kaudessa

-      Ongelmien/palautteiden käsittely ohjaajan kanssa

-      Ohjaavastaava kutsuu kauden aluksi oman vastuualueensa ohjaajavastaavat/

ohjaajat ja halutessaan varaohjaajat palaveriin

 

VIESTINTÄVASTAAVA

-      viestii seuran asioista somessa (Facebook, Instagram)

-      ottaa yhteyttä paikallislehteen, jos halutaan tehdä lehtijuttu

 

KILTAÄITI

-      on linkki killan ja hallituksen välillä, tiedottaa asioista                         molempiin suuntiin