Asioiden käsittely seuran kokouksissa


Seuran sääntömääräiset kokoukset ja niistä tiedottaminen

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään maalis-, tai huhtikuussa ja syyskokous pidetään loka-, tai marraskuussa. Hallitus kutsuu seuran kokouksen koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä seuran internetsivuilla tai jäsenille lähetettävällä kirjallisella kutsulla tai sähköpostilla tai seuran varsinaisen kokouksen määräämässä kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain 24 § määräykset.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja hallituksen laatima tilinpäätös ja toiminnantarkastajien antama lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Hyväksytään listalla olevat uudet jäsenet seuran jäseniksi ja myönnetään ero eronneille
 8. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat
 9. Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta hallitukselle syyskokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittu
 10. Päätetään kokous

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 6. Vahvistetaan tulevan toimintavuoden liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 7. Vahvistetaan tulevan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
 9. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 11. Hyväksytään listalla olevat uudet jäsenet seuran jäseniksi ja myönnetään ero eronneille
 12. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat
 13. Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta hallituksen kevätkokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittu
 14. Päätetään kokous. 

  Seuran kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta yhdistyslain 27 § 3) kohdassa mainittuja tapauksia. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.