Lasten voimistelun linjaus

Lasten voimistelun linjaus ohjaa voimistelutoimintaa kohti lapsilähtöisempää valmennuskulttuuria. 
Päämääränä on vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista voimistelussa ja samalla tehdä lasten voimistelusta laadukkaampaa ja lasten kokonaishyvinvointia tukevampaa.

Tämä linjaus on syntynyt tarpeesta muuttaa voimistelun lajikulttuuria. 

Linjauksen avulla pyritään vaikuttamaan siihen, että kaikille lapsille voitaisiin tarjota tasavertaiset mahdollisuudet harrastaa voimistelua. 
Linjaus ottaa huomioon myös kestävän kehityksen näkökulmat.  

Linjauksen avulla vaikutetaan:

lasten turvalliseen harrastamiseen, harjoittelun määrään, harrastuksen kustannusten rajaamiseen, voimistelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen, harrastuksen jatkumiseen, pidempiin uriin ja kehorauhan tukemiseen.

Linjauksella on myös merkittävä rooli lasten osallisuuden ja toimijuuden tukemisessa. 


Kolmenlaisia linjauksia

Linjaus pitää sisällä Voimisteluliiton jäsenseuroja velvoittavia toimintalinjauksia sekä suosituksia ja ohjeistuksia voimistelun parissa toimiville.

Tarkoituksena on ohjata koko voimistelun alle 12-vuotiaiden toimintaa sekä antaa suosituksia myös nuorten (13–17-vuotiaiden) harrastamisen toteuttamiseen.

Linjaus on konkreettinen tuki erityisesti seuroille ja harrastuksen parissa toimiville aikuisille, valmentajille, ohjaajille sekä tanssinopettajille.  

Linjauksen keskiössä ovat lapsen oikeudet, jotka ovat aikuisia velvoittavia, eikä niitä voida sivuuttaa voimistelun toiminnassa (luku yksi). Linjauksessa määritellään, miten vastuukysymykset jakautuvat eri toimijoiden välillä (luku kolme).   

Ulkomailla tapahtuvaa kilpailu-, leiri- ja tapahtumatoimintaa on jaettu velvoittaviin linjauksiin sekä suosituksiin (luku neljä).

Velvoittavana linjauksena on, että kansainväliseen toimintaan voi osallistua sinä vuonna, kun lapsi täyttää 10 vuotta. Tämä linjaus astuu voimaan 1.1.2024. Suositus on, että kansainväliseen toimintaan osallistutaan aikaisintaan sinä vuonna, kun lapsi täyttää 12 vuotta. Tarkoitus on nostaa velvoittavaa ikärajaa 12 vuoteen 1.1.2026 mennessä.  Voimisteluliitto valmistelee asiaa yhdessä seuratoimijoiden kanssa.

Linjauksessa avataan myös tarkemmin kansallisen ja kansainvälisen kilpailemisen aloittamisen ikärajoja, kilpailuiden arviointia sekä tulosten ilmoittamista että kilpailuasuihin liittyviä velvoittavia ja ohjeistavia linjauksia.   

Linjaus on kattava Voimisteluliiton jäsenseurojen lasten toimintaa ohjaava asiakirja, joka on tehty yhteistyössä niin asiantuntijoiden kuin seuraväen kanssa.  


Voimistelun lasten linjauksen viisi pääkohtaa  

Laadukkaan lasten voimistelun edellytyksenä on lapsilähtöinen ohjaus ja valmennus. Voimistelussa toteutamme seuraavia lasten voimistelun linjauksen pääkohtia. 

  1. Luomme turvallisen harjoitusilmapiirin ja toimintaympäristön. 
  2. Tarjoamme osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksia lapsille. 
  3. Edistämme lasten liikunnan iloa ja mielekkyyttä sekä vahvistamme autonomiaa ja pitkän aikavälin kehittymistä (liikunnalliseen elämäntapaan kasvaminen). 
  4. Mahdollistamme monipuolisen ja leikkisän lasten urheilukulttuurin. 
  5. Huomioimme lasten kasvun, kehityksen, terveyden ja hyvinvoinnin lajikulttuurissamme -tavoitteena hyvinvoivat ja itseensä uskovat harrastajat. Lapsen hyvinvoinnin ja terveyden tulee aina olla kilpailumenestystä tärkeämpää. 

Tästä linkistä linjaukseen.