Voimistelun eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet muodostuvat kuudesta eri osa-alueesta:

1. Välitämme toisistamme ja itsestämme.
2. Toimimme avoimesti ja yhteisöllisesti.
3. Takaamme turvallisen toimintaympäristön.
4. Tuotamme hyvinvointia. 
5. Luomme laatua, iloa ja innostusta. 
6. Kunnioitamme ympäristöä.