Seuraorganisaation toiminta


Seuran toimintaan vaikuttavat lait, asetukset ja määräykset

Seura noudattaa yhdistyslakia ja työsopimuslakia. Lisäksi seuraa koskevat tasa-arvo ja yhdenvertaisuuslaki. Arpajaislaki ja kokoontumislaki tulevat aiheelliseksi tapahtumia järjestettäessä. Seuralla on tapaturmavakuutukset ja työterveyshuolto on järjestetty kaikille työntekijöille. Seura maksaa teostomaksuja.

Vuosikellot

Seuralla on käytössä seuraavat vuosikellot:

Tapahtumien vuosikello 

Viestinnän vuosikello 

Joukkuevoimistelun vuosikello 

Telinevoimistelun vuosikello

Seuran sääntömääräiset kokoukset ja niistä tiedottaminen

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään maalis-, tai huhtikuussa ja syyskokous pidetään loka-, tai marraskuussa. Hallitus kutsuu seuran kokouksen koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä seuran internetsivuilla tai jäsenille lähetettävällä kirjallisella kutsulla tai sähköpostilla tai seuran varsinaisen kokouksen määräämässä kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain 24 § määräykset.

Seuran sääntömääräiset kokoukset

Jäsenistö
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Seuran sääntöjen lisäksi seuran jäsen sitoutuu noudattamaan liiton ja niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsen liitto on. Seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta eikä äänioikeutta seuran kokouksissa. Seuran kokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta eikä äänioikeutta seuran kokouksissa. Seuran hallitus voi hyväksyä kannattajajäseneksi yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertaluonteisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet suorittavat seuran kevätkokouksen päättämän jäsenmaksun. Seuraan työsuhteessa olevat ohjaajat voivat liittyä seuran varsinaisiksi jäseniksi. Heidät vapautetaan jäsenmaksu velvoitteesta.

Huomionosoitukset ja muistamiset 
Seura voi eri huomionosoituksin muistaa henkilöitä ja yhteisöjä ansiokkaasta seuran ja urheilun hyväksi tehdystä työstä hyväksyttyjen sääntöjensä ja ohjeistuksiensa mukaisesti. Seura voi kutsua varsinaisessa kokouksessa tekemällään päätöksellä 
kunniajäseneksi yhdistyksessä pitkän ajan ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen, eikä hänen tarvitse maksaa jäsenmaksua ja hän voi osallistua ilmaiseksi seuran jumppiin.

Seura muistaa vuosittain kevätnäytöksessä kuluneen syys- ja kevätkauden aikana ansiokkaasta seuran eteen tehdystä työstä ohjaajia eri perustuin (mm. kiva työkaveri). Seura jakaa ohjaaja- ja ansiomerkkejä ohjaajille ja hallituksen jäsenille.

Seurayhteistyö
NuVoLi on mukana liikuntasankarit toiminnassa, jossa on mukana muita kunnan liikuntaseuroja. Liikuntasankarit toiminnan tavoitteena on kannustaa lapsia liikkumaan, kokeilemaan rohkeasti eri lajeja ja löytämään oma laji ja ilo liikkumiseen.
Yhteistyötä pyritään tekemään myös lähialueen muiden voimisteluseurojen kanssa mm. vuokraamalla heiltä salia ja osallistumalla tapahtumiin yhdessä.

Lisäksi NuVoLi järjestää tukilajikursseja esim. nurmijärveläiselle jalkapalloseuralle.

Viestintä ja markkinointi
Seuran viestinnän tavoitteena on tiedottaa seuran jäsenille, sidosryhmille ja yleisölle seuran toiminnasta ja tapahtumista avoimesti, ajantasaisesti, luotettavasti ja monipuolisesti. Viestinnän tärkeimmät kohderyhmät ovat seuran jäsenet, seuran järjestämien tapahtumien osanottajat, yhteistyökumppanit, media ja yleisö. Seuran viestintä tapahtuu ensisijaisesti sosiaalisen median, kotisivujen ja sähköpostin ja toissijaisesti lehdistön välityksellä. 

Seuran viestinnästä vastaa hallituksen viestintävastaava yhdessä seurasihteerin kanssa. Haastattelupyynnöt ohjataan puheenjohtajalle tai jollekin hallituksen valitsemalle henkilölle. Seurassa on laadittu toiminnan vuosikalenteri, johon on merkitty kuukausittain tärkeät viestintäasiat kuten esimerkiksi kilpailujen ja salivuorojen hakuajat. Lisäksi seuralla on käytössä viestinnän vuosikello.

Seuralla on erillinen viestintäsuunnitelma.

Koulutus 
Hyvän seuratoiminnan perustana ovat osaavat ohjaajat, tuomarit ja muut toimijat. Osaamisen kehittämisessä oleellisessa osassa on uuden toimijan perehdyttäminen kokeneen toimijan avustuksella. Sen jälkeen osaamista kehitetään kursseilla ja seminaareilla, joita järjestävät mm. Suomen Voimisteluliitto ja Etelä-Suomen urheilu ja liikunta ry. Seuran hallitus kouluttaa myös itseään. Seura varaa vuosittain määrärahan 
koulutusta varten. Seura anoo koulutuksiin tukea mahdollisuuksien mukaan eri julkiyhteisöiltä.


Kehittämistyö 
Seuran johtokunnan ja ohjaajien velvollisuus on ”olla ajan hermoilla” ja viedä seuraa eteenpäin asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä ottaa siinä huomioon myös jäsenistön mielipiteet, esimerkiksi säännöllisesti toteutettavien palautekyselyjen avulla.