Seuran talous

Taloudenhoidon perusteet 

Seuran taloudenpidossa noudatetaan hyvää kirjanpitotapaa ja seuran sääntöjä sekä vuosikokouksen hyväksymää talousarviota ja toimintasuunnitelmaa. Seuran johtokunta voi tehdä talouden hoitoon liittyviä päätöksiä ja antaa tarpeellisiksi katsomiaan tarkentavia ohjeita. Seuran johtokunta päättää laskujen hyväksymismenettelystä. Hallitus päättää laskujen maksutavasta ja -käytänteistä sekä tileistä ja tilinkäyttöoikeuksista. 

Talouden seurantaa tehdään jatkuvasti, mutta talousarvion toteutuma tarkastellaan jokaisen vuosi neljänneksen jälkeen. Toteutuman perusteella voidaan vielä hallituksen päätöksellä muuttaa käytäntöjä ja ohjeistusta kesken toimintavuoden. Tapahtumista tehdään menojen ja tulojen selvitys tapahtumaa seuraavan kuukauden 
loppuun mennessä. 

Seuran hallitus päättää mahdollisesti palkattavat henkilöt ja palkka määräytyy palkanmaksutaulukon mukaan. Palkanmaksussa ja palkan sivukulujen suorituksissa käytetään palkka.fi sivustoa.


Tulojen ja menojen muodostuminen

 Seuran toiminnan tuotot tulevat jäsenmaksuista, toimintamaksuista, tapahtumajärjestämisestä ja avustuksista. Kustannuksia muodostuu ohjaajille maksettavista palkkioista ja kulukorvauksista, palkkakuluista, tila- ja salivuokrista sekä toiminnan kannalta oleellisten ohjelmien lisensseistä.


Toiminnan hinnoittelu

Seuran jäsenmaksu on 20€ vuodessa. Kausimaksut maksetaan kerran tai kaksi vuodessa. Hinnat pyritään pitämään matalina, että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus osallistua.


Talousohjesääntö

Talousohjesääntö sisältää ohjeet hallituksen sekä muiden talousasioita hoitavien tehtävistä ja vastuista. 
Seuran talousohjesäännöt


Ohjaajien ja toimihenkilöiden palkkausjärjestelmä

Ohjaajille on luoto oma palkkataulukko. Siinä on otettu huomioon ohjaajan ikä, koulutus ja kokemukset.

Toimihenkilöiden palkka määritellään erikseen.


Varainhankinta

Seura tekee varainhankintaa mm. myymällä tuotteita (Roberts berries marjat, Reima vaatteet). Seura hakee myös erilaisia avustuksia kunnalta ja muilta julkisyhteisöiltä. 
Ennen uuden varainhankintamuodon aloittamista täytyy ottaa selvää tarvittavista luvista sekä mahdollisista verotukseen liittyvistä seikoista.