Yleistä


Perustiedot

Nurmijärven voimistelu ja liikunta NuVoLi ry
2008172-5
Perustettu 1950
045 2321237
nuvoli.ry@gmail.com
Sepäntie 3H
01900 NURMIJÄRVI

Aikuisten ja lasten liikuntaryhmiä

Toiminta-ajatus

NuVoLi ry keskittyy harrastetoimintaan ja tukee lasten, nuorten ja aikuisten perusliikkumista, perheliikuntaa sekä liikkumisen iloa. Seurassa liikkuminen on kaikkien ulottuvilla ja mukaan tuleminen on helppoa. NuVoLi ry haluaa vaikuttaa kuntalaisten perusliikuntataitojen kehittymiseen ja terveiden liikuntatottumusten luomiseen. Terveyden edistäminen on vahvasti mukana kaikissa NuVoLi ry:n koulutusvalinnoissa. Tavoitteena on, että koulutettujen ohjaajien tunnit ovat turvallisia, terveyttä ja liikunnan iloa tukevia ja säännöllisen liikunnan harrastamiseen kannustavia tunteja.

Arvot

Seuran arvoja ovat liikunnan eettiset periaatteet, jäsenlähtöisyys, luotettavuus ja tasa-arvoisuus.

1.       Liikunnan eettiset periaatteet
Pelisäännöt luodaan yhdessä harrastajien kanssa. Tunneilla liikuntaan kaikki yhdessä, kiusaamiseen puututaan heti. Ohjaaja huomioi yksilöllisesti kaikki liikkujat. 

2.       Jäsenlähtöisyys
Pidetään toivetunteja, kerran kaudessa vanhempainvartit. Palautekyselyiden vastaukset otetaan huomioon uutta kautta suunniteltaessa.

3.       Luotettavuus
Meillä on koulutetut ohjaajat ja laadukkaat ja turvalliset liikunvälineet.

4.       Tasa-arvoisuus
Osallistujia kohdellaan tasa-arvoisesti. Liikuntaryhmiä on kaikenikäisille.

Missio 
Pienestä isoksi voimistelijaksi laadukkaassa voimisteluseurassa.
Lasten ryhmissä liikutaan lasten ehdoilla. Niissä otetaan huomioon eri-ikäisten lasten fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset taidot. Aikuisten ryhmissä halutaan korostaa liikuntaharrastuksen monipuolisuutta ja säännöllisyyttä sekä helppoutta tulla mukaan toimintaan. Liikuntaryhmille tarjotaan myös mahdollisuus hankkia esiintymiskokemusta esimerkiksi osallistumalla tapahtumiin ja esiintymällä seuran näytöksissä.

Visio 
Perinteikkäästi ajan hermolla voimistelijanpolkua seuraten.
Seuralla on tasapainoinen ja ylijäämäinen taloudellinen tilanne ja omat tilat liikuntapalveluiden tuottamiseen NuVoLi on tunnettu, suosittu ja luotettava nurmijärveläinen liikuntapalveluita tarjoava seura.

Eettiset linjaukset

Toimimme Suomen Voimisteluliiton voimistelun eettisten periaatteiden mukaan.