Ninjagym 4-6 v. 

Karhunkorven koulu ma 17.30-18.15