Ninjagym 5-6 v. 

Karhunkorven koulu ma klo 18.30-19.15