Temppujumppa 5-6 v. 

Haikalan koulu ke 18.00-18.45