Seuran syyskokous 27.10.2021 klo 18:00

12.10.2021

SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA


Aika 27.10.2021 klo 18:00

Paikka Seuran vaja; Lääkärintie 2C, Nurmijärvi


1. Avataan kokous


2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat


3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet


4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


5. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien antama lausunto


6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille


7. Hyväksytään listalla olevat uudet jäsenet seuran jäseniksi ja myönnetään ero eronneille


8. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat


9. Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta hallitukselle syyskokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittu


10. Päätetään kokous