Temppujumpat muuttuvat liikuntaleikkikouluiksi

27.6.2022

Ensi syksystä lähtien temppujumpat muuttuvat liikuntaleikkikouluiksi!

Liikuntaleikkikoulu, tutummin Liikkari, on valmis konsepti, jonka avulla urheiluseurat ja yhdistykset voivat tarjota laadukasta harrastustoimintaa 2-6 -vuotiaille lapsille. 

Liikuntaleikkikouluissa alle kouluikäiset lapset pääsevät tutustumaan turvallisesti liikunnan harrastamiseen. Uudistetussa Liikkarissa ikäluokat ovat muuttuneet. Materiaaleissa tuntimallit ovat jaettu 2-3 -vuotiaiden Perheliikkariin, 4-5 -vuotiaiden Liikkariin ja 6 -vuotiaiden Liikkariin.

Liikuntaleikkikoulussa liikutaan monipuolisesti ja laadukkaasti lasten liikunnan asiantuntijoiden luomien materiaalien avulla. Toiminnassa tärkeää on lapsilähtöisyys, monipuolisuus ja leikillisyys.

Jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan tuhannet lapset ovat osallistuneet Liikuntaleikkikoulu -toimintaan sadoissa urheiluseuroissa, yhdistyksissä ja päiväkodeissa.


Liikuntaleikkikoulun keskeiset periaatteet 

  • Tuetaan lasten oppimista ja ajattelutaitojen kehittymistä
  • Toiminta on lapsilähtöistä ja huomioi jokaisen liikkujan 
  • Tuetaan osallisuuden ja onnistumisen kokemuksia
  • Tuntimalleissa on turvallisuutta tukevia rutiineja
  • Vanhemmat voivat osallistua toimintaa: pienemmän liikkujan kanssa joka tunnille, myöhemmin kerran kuussa pidettävälle yhteistunnille
  • Tuetaan ryhmässä toimimista ja sosiaalisten taitojen kehittymistä